HomeMechanizce

Mechanizce

Certifikace_SVAROVANI

Certificates Quality Management System according to the requirements of ISO 9001:2015, Environmental Management System according to the requirements of ISO 14001:2015 and Information Security Management System according to the requirements of ISO/IEC 27001:2013 for the scope of services and activities Repair and maintenance of special rolling stock.

ECM_3

ECM (entity in charge of maintenance) certificate verifying the compliance of the maintenance system enabling VHC Servis to operate as an entity in charge of maintenance of railway vehicles within the European Union in accordance with Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779.

Certifikace_ISO_2
Certifikace_ISO_1
Certifikace_ISO_3
Certifikace_SVAROVANI

Certifikáty Systém managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015, Systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO 14001:2015 a Systém managementu bezpečnosti informací podle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 pro rozsah služeb a činnosti Opravy a servis speciálních kolejových vozidel.

Certifikace_ECM
ECM_3

Certifikát ECM (entity in charge of maintenance) ověřující shodu systému údržby umožňující fungování společnosti VHC Servis jako subjekt odpovědný za údržbu železničních vozidel v rámci Evropské unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779.

ZVEDÁK KOLEJNIC 40.05-C
ZVEDÁK KOLEJNIC 40.05-B
ZVEDÁK KOLEJNIC 40.05-A

Zvedák kolejnic 40.05 se používá při výměně podložek a žebrových podkladnic. Slouží pro všechny běžné tvary svršku. Provedení pro další, speciální tvary svršku na vyžádání.