Přístroj pro měření vzepětí v koleji 82.05

Nouzový třmen 68.05 se používá k bezpečnému spojení dvou konců kolejnic. Uplatňuje se při preventivním zajištění na stycích, lomech nebo vadách kolejnic. Podle místa a typu lomu se použijí dva krátké třmeny nebo jeden dlouhý.