Zařízení pro ohřívání kolejnic 66.01

Zařízení pro ohřívání kolejnic 66.01 se uplatňuje k dosažení požadované teploty pro vyrovnání délek před svařením kolejnic. Jednotlivé varianty produktu jsou popsány v letáku.
ZAŘÍZENÍ PRO OHŘÍVÁNÍ KOLEJNIC 66.01-B
ZAŘÍZENÍ PRO OHŘÍVÁNÍ KOLEJNIC 66.01-A
ZAŘÍZENÍ PRO OHŘÍVÁNÍ KOLEJNIC 66.01-D
ZAŘÍZENÍ PRO OHŘÍVÁNÍ KOLEJNIC 66.01-C

CHARAKTERISTIKA:

  • K zajištění požadované teploty eventuálně délky kolejnic, např. pro svařovací práce nebo pro zabudování izolovaných styků nebo při montáži spojek.

Přístroj se skládá z:

  • Základního rámu s držáky pro propanovou plynovou láhev 33 kg, DIN 4661 ve stabilní svařované konstrukci (bez plynové lahve na propan).
  • Manipulačního rámu. Na manipulačním rámu je odnímatelný přední vodící plech. Kromě toho lze pro ušetření místa při transportu sklopit držadla o 180°.
  • Pojezdu. Sestává ze dvou rolen s oboustranným okolkem s odnímatelným výložníkem a izolovanou podpěrnou rolnou pro rozchod 1435 mm. Přední rolna je chráněna proti vlivu tepla.
  • 4 kusy hořáků na kapalný plyn se dvěma dělenými plechy pro vedení plamene, které jsou upevněny na spodní straně rámu.
  • Přestavování výšky hořáků a zařízení pro vedení plamene pomocí ruční páky, aby byl bez zábran umožněn přejezd přídržnic a přechodů a zařízení vedle kolejnic (čítače náprav, Indusi apod.)
  • Regulační armatury jako středotlaký regulátor, jemný regulační ventil, bezpečnostní ventil atd., jsou instalovány podle předpisů pro předcházení nehod.
  • Hasicí přístroj.
  • Dvojité jištění láhve s propanem pomocí řetězu.
  • Schváleno důlní organizací.

 

KATALOGOVÝ LIST PDF: ZAŘÍZENÍ PRO OHŘÍVÁNÍ KOLEJNIC 66.01

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry 3400 x 710 x 840 mm
Rozměry na převoz 2300 x 590 x 880 mm
Hmotnost bez plynové lahve ~86 kg
Plynová Láhev ~33 kgMÁTE ZÁJEM O TENTO STROJ?

Tel.: +420 725 353 378
Email: sales@vhctrade.cz

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: