Certifikát ECM

Certifikát ECM (entity in charge of maintenance) ověřující shodu systému údržby umožňující fungování společnosti VHC Servis jako subjekt odpovědný za údržbu železničních vozidel v rámci Evropské unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779.
Certifikace_ECM
ECM_3