PŘESNÉ MĚŘENÍ

VOGEL & PLÖTSCHER

Společnost Vogel & Plötscher je dodavatelem kompletního sortimentu pro technologii měření dráhy. Její produkty nacházejí uplatnění při výstavbě nových i údržbě stávajících tratí.
PŘESNÉ MĚŘENÍ

VOGEL & PLÖTSCHER

Společnost Vogel & Plötscher je dodavatelem kompletního sortimentu pro technologii měření dráhy. Její produkty nacházejí uplatnění při výstavbě nových i údržbě stávajících tratí.

Společnost Vogel & Plötscher je dodavatelem kompletního sortimentu pro technologii měření dráhy. Její produkty nacházejí uplatnění při výstavbě nových i údržbě stávajících tratí. Na českém trhu zastupuje značku Vogel & Plötscher společnost VHC Trade a díky tomu můžete i vy využívat nejmodernější měřicí techniku.

Společnost Vogel & Plötscher se nachází v jižním Německu. Hlavním předmětem podnikání je výroba a distribuce jemného mechanického nářadí, elektromotorů a kolejových měřidel.

Zařízení pro měření dráhy se zde vyrábí po celou dobu fungování firmy. To znamená, že se na trhu můžeme se značkou Vogel & Plötscher setkávat již více než 55 let. Za tu dobu prošlo přesné měření vývojem a německá firma se během let stala jedním z nejzkušenějších a nejvýznamnějších výrobců na světě. V současné době se přesné měření železnice dělí na dva segmenty vycházející ze dvou možností zjišťování hodnot – analogového a digitálního.

Spolehlivé, přesné a také snadno použitelné nástroje pro měření železničních tratí jsou předpokladem pro správné posouzení stavu dráhy. V nabídce najdete analogové i digitální přístroje, které se využívají pro stavbu nových tratí nebo údržbu a nutné opravy tratí stávajících. Vybraná zařízení jsou schopná zjistit celou řadu důležitých parametrů, jako například rozchod kolejí, převýšení, průjezdný průřez, délkový profil kolejnice a také opotřebení a některé skryté vady apod.

www.vogelundploetscher.de

https://vhcgroup.cz/wp-content/uploads/2023/12/VP-1280x854.jpg
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4 - Braník
+420 725 353 378
sales@vhctrade.cz
https://vhcgroup.cz/wp-content/uploads/2023/11/VHC_Group_background_1.png
ROSTEME SPOLEČNĚ S VÁMI

Více než 30 let
zkušeností

Od roku 1992 působí společnost VHC Trade na českém a slovenském trhu. Zastupuje zde firmy Plasser & Theurer, Robel, Speno a Vogel & Plötscher. Díky tomu nabízíme našim partnerům speciální drážní techniku a také ruční stroje pro konstrukci a údržbu kolejových systémů. Mimo jiné zajišťujeme techniku pro reprofilaci železničních tratí a výhybek.

Od roku 2016 máme v Lovosicích servisní středisko poskytující zázemí pro dlouhodobou péči o vaše stroje. Ta zahrnuje servis a údržbu kolejových vozidel ze segmentu drážní dopravy a v neposlední řadě také možnost integrace systémů ETCS.

0123456789001234567890+

let na trhu

012345678900123456789001234567890+

strojů dodaných našim partnerům

0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+

kilometrů přebroušených kolejí

RENOMOVANÍ DODAVATELÉ

Diagnostika pro železniční svršek.

https://vhcgroup.cz/wp-content/uploads/2023/11/VHC_Group_galerry_1-1-640x427.jpg