Osvědčení Správa železnic, státní organizace

Osvědčení o technické způsobilosti dodavatele v souladu s předpisem SŽ S-8 v současném platném znění a systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015.
VHC-S_OTZ