Zařízení pro ohýbání jazyků výhybek 22.28

Zařízení pro ohýbání jazyků výhybek 22.28 se využívá pro správné přilehnutí jazyků k opornici, což je předpokladem k tomu, aby výhybka mohla být pojížděná přípustnou rychlostí a s maximální bezpečností.
ZAŘÍZENÍ PRO OHÝBÁNÍ JAZYKŮ VÝHYBEK 22.28

CHARAKTERISTIKA:

 • Jedno zařízení pro všechny tvary vignolových kolejnic.
 • Malá váha. Proto nejsou potřebná žádná zvedací nebo pojezdová zařízení s jeřábem.
 • Usazení a vyjmutí zařízení pro směrování může provádět jedna osoba.
 • Zařízení je možno převážet po kolejnici jako jednokolejnicový vozík.
 • Vysoká ohýbací síla zařízení dovoluje všechny ohýbací práce na jazyku.
 • Při montáži výhybek.
 • Po nehodových událostech na výhybkách, aby bylo umožněno okamžité pojíždění výhybky než bude moci být zabudován nový jazyk.
 • Při zvětšování či zmenšování poloměru oblouku.

Drážní předpisy připouštějí vyrovnání jazyků za studena. Přípustné velikosti směrování určují předpisy drah o výhybkách. Rovnoměrné položení jazyku na podpěrné stoličky, jakož i správné položení jazyku v předepsané délce k opornici jsou předpoklady, aby mohla být výhybka:

 • Pojížděna dovolenou rychlostí.
 • S nejvyšší možnou klidností jízdy.
 • A s nejvyšším bezpečnostním faktorem.

 

KATALOGOVÝ LIST PDF: ZAŘÍZENÍ PRO OHÝBÁNÍ JAZYKŮ VÝHYBEK 22.28

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Maximální zdvih 150 mm
Maximální síla 250 kN
Max. hydraulický tlak 700 bar
Ruční čerpadlo dvoustupňové
Vhodné pro rozchody 1000 až 1435 mm
Rozměr 930 x 125 x 500 mm
Hmotnost ~74 kgMÁTE ZÁJEM O TENTO STROJ?

Tel.: +420 725 353 378
Email: sales@vhctrade.cz

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: