HomeCategory

ROBEL

| VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ | BROUŠENÍ | OHÝBÁNÍ | UTAHOVÁNÍ | ZVEDÁNÍ | PODBÍJENÍ | MĚŘENÍ | NÁŘADÍ | GENERÁTORY / OSVĚTLENÍ | E3 |

ZVEDÁK KOLEJNIC 40.05-C
ZVEDÁK KOLEJNIC 40.05-B
ZVEDÁK KOLEJNIC 40.05-A

Zvedák kolejnic 40.05 se používá při výměně podložek a žebrových podkladnic. Slouží pro všechny běžné tvary svršku. Provedení pro další, speciální tvary svršku na vyžádání.

PRORÁŽEČ 69.01

Prorážeč 69.01 patří do skupiny ručního nářadí, které usnadňuje práci v kolejišti. K dispozici je krátké a dlouhé provedení.

PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.10

Příklepová zatáčečka 30.10 je kompaktní ale zároveň robustní stroj. Své uplatnění nachází během stavby i následné údržby kolejiště. Zatáčečka slouží k utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

NOUZOVÝ TŘMEN 68.05-B
NOUZOVÝ TŘMEN 68.05-A

Nouzový třmen 68.05 se používá k bezpečnému spojení dvou konců kolejnic. Uplatňuje se při preventivním zajištění na stycích, lomech nebo vadách kolejnic. Podle místa a typu lomu se použijí dva krátké třmeny nebo jeden dlouhý.

GENERÁTOR 70.01

Generátor 70.01 vytváří zdroj energie i v místech, kde není jiná možnost napájení. Jednotlivé varianty generátoru mají dostatečně velký objem nádrže pro dlouhý provoz. Stroj je možné dovybavit dalším příslušenstvím jako například jednonápravovým ručním podvozkem pro přepravu agregátu, zásuvkovým rozvaděčem s nouzovým vypínačem, prodlužovacím kabelem nebo zásuvkovým mezikusem pro zásuvku Euro na zásuvku Schuko.

BRUSKA KOLEJNIC 13.45 SKS-A
BRUSKA KOLEJNIC 13.45 SKS-B

Bruska kolejnic 13.45 SKS je určená pro reprofilaci hlav kolejnic. Toto zařízení slouží k přesnému a preciznímu broušení svarových spojů. V technické specifikaci jsou uvedeny jednotlivé varianty. Stroj má několik možností individuální konfigurace

OCELOVÝ SOCHOR 69.02-B

Ocelový sochor 69.02 patří do skupiny ručního nářadí, které usnadňuje práci v kolejišti. K dispozici jsou dvě varianty kratší a delší provedení.

AKU PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.20-F
AKU PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.20-E
AKU PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.20-D
AKU PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.20-C
AKU PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.20-B
AKU PŘÍKLEPOVÁ ZATÁČEČKA 30.20-A

Aku příklepová zatáčečka 30.20 slouží k variabilnímu utahování šroubů. Stroj je hned připraven k práci. Vyznačuje se nízkou hladinou hluku a nulovými emisemi. Při práci je jen minimum vibrací přenášeno do rukou obsluhy.

HYBRIDNÍ GENERÁTOR 70.02

Hybridní generátor 70.02 poskytuje zdroj energie na místech, kde jiná možnost napájení chybí. V agregaci s bruskou kolejnic 13.49 umožňuje ukládat přebytek energie při volnoběhu brusného kotouče. Energie je poté využita pro udržení konstantních otáček brusného kotouče při zatížení.

BRUSKA KOLEJNIC 13.45 WBF-A
BRUSKA KOLEJNIC 13.45 WBF-B

Bruska kolejnic 13.45 WBF slouží k přesnému broušení stykových svarů a k úplné reprofilaci hlav kolejnic. Je možné ji použít také u výhybek a k broušení žlábkových kolejnic. Jedná se o lehké kompaktní ale zároveň výkonné zařízení.

HYDRAULICKÁ PŘESNÁ ZATÁČEČKA 30.73 PSM-A
HYDRAULICKÁ PŘESNÁ ZATÁČEČKA 30.73 PSM-B

Hydraulická přesná zatáčečka 30.73 PSM je schopná utáhnout a uvolnit každý šroubový spoj přesně podle zadaného utahovacího momentu. Kombinace vysokých otáček vřetene a velkého uvolňovacího momentu urychluje a usnadňuje pracovní proces a snižuje náklady.

NAPÁJECÍ ZDROJ 70.03

Napájecí zdroj 70.03 je kompaktním zařízením, které se uplatňuje při zajištění alternativního pohonu strojů E3 s bezkartáčkovými elektromotory. Konkrétně se může jednat o stroje ROCUT 13.90 E³, ROGRIND 13.45MD E³, ROGRIND 13.49 E³ nebo ROCONVERT 72.01 E³.

PALICE 69.03

Palice 69.03 patří do skupiny ručního nářadí, které pomáhá při práci v kolejišti. K dispozici jsou dvě varianty palice.

AKU PŘESNÁ ZATÁČEČKA 30.76-B
AKU PŘESNÁ ZATÁČEČKA 30.76-A
AKU PŘESNÁ ZATÁČEČKA 30.76-C

Aku přesná zatáčečka 30.76 je přístrojem pro plně elektrické utahování nebo povolování všech šroubových spojů s velkým rozsahem. Jedná se o samoučící a intuitivně ovládané zařízení s porovnáváním požadovaného a skutečného stavu.

sys_media_2248
sys_media_2251

Bruska kolejnic 13.48 slouží k obroušení hlavy kolejnic do správného profilu po sváření. Využívá se po svařování termitem nebo odporovém svařování. Brusku je možné obsluhovat z obou stran – vhodná pro leváky i praváky. Obsluha má optimální výhled na oblast broušení.

PALICE 69.06

Kovaná Palice 69.06 na pražce patří do skupiny ručního nářadí, které pomáhá při práci v kolejišti. K dispozici jsou tři varianty tohoto typu nářadí.

sys_media_1164
sys_media_1701
sys_media_1162

V případě horších světelných podmínek je možné využít Pracovní osvětlení 73.06. Díky výbornému osvětlení pracovního prostředí lze dosáhnout lepší kvality práce i bezpečnosti. Pracovní osvětlení 73.06 se nabízí hned v několika variantách.

HYBRIDNÍ BRUSKA KOLEJNIC 13.49-A
HYBRIDNÍ BRUSKA KOLEJNIC 13.49-C
HYBRIDNÍ BRUSKA KOLEJNIC 13.49-D
HYBRIDNÍ BRUSKA KOLEJNIC 13.49-B

Bruska kolejnic 13.49 je vybavena kompaktním elektromotorem. Díky němu je dosahováno vysokého výkonu broušení. Pohonná jednotka je spíše menší, a tak má obsluha má dobrý výhled na oblast broušení. Brousicí jednotka a akumulátor se jednoduše přepravují odděleně.

AKU-ELEKTRICKÁ BRUSKA KOLEJNIC 13.45 MD-D
AKU-ELEKTRICKÁ BRUSKA KOLEJNIC 13.45 MD-A
AKU-ELEKTRICKÁ BRUSKA KOLEJNIC 13.45 MD-C
AKU-ELEKTRICKÁ BRUSKA KOLEJNIC 13.45 MD-B

Aku/Elektrická bruska kolejnic 13.45 MD je vhodným strojem pro broušení stykových svarů a také pro úplnou reprofilaci hlav kolejnic. Používá se také v oblasti výhybek a k broušení žlábkových a jeřábových kolejnic. Bruska má několik možností individuální konfigurace.

KLEŠTĚ NA KOLEJNICE 42.22

Kleště na kolejnice 42.22 mají robustní provedení se třemi zdvihacími čelistmi. Kleště se využívají pro zdvihání a přepravu kolejnic. Závěsné oko slouží pro zavěšení na jeřábový hák.

73.20 AKU PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ

Akumulátorové pracovní osvětlení 73.20 poskytuje alternativu k běžným světelným zdrojům napájeným z elektrické sítě. Díky vhodnému osvětlení pracovního prostředí se dosahuje lepší kvality práce a v neposlední řadě i větší bezpečnosti.

NAPÍNÁK KOLEJNIC 24.70-A
NAPÍNÁK KOLEJNIC 24.70-B

Napínák kolejnic 24.70 využívá modulární koncepci, která vede k dosažení neutrálního napětí v kolejnici při svařování a napínání kolejnic.

VIDLE NA ŠTĚRK 69.07-B
VIDLE NA ŠTĚRK 69.07-A

Vidle na štěrk 69.07 patří do skupiny ručního nářadí, které slouží k přemisťování materiálu při stavbě a údržbě kolejiště.

UNIVERZÁLNÍ ZATÁČEČKA 30.82 RKS-B
UNIVERZÁLNÍ ZATÁČEČKA 30.82 RKS-A

Univerzální zatáčečka 30.82 RKS nachází uplatnění při utahování a povolování matek a vrtulí a pro všechny druhy příslušných prací. Dlouhá životnost zajišťuje například bezúdržbová elektronická lamelová spojka nebo robustní hliníkový kryt u ovládací jednotky a kabelů.

HYDRAULICKÝ AGREGÁT 76.02

Hydraulický agregát 76.02 vytváří pohon pro Hydraulický napínák kolejnic 24.70 a Hydraulický seřezávač návarků 14.01. Mezi jeho přednosti patří malé rozměry pro skladování i přepravu. K tomuto agregátu lze objednat další příslušenství.

HYDRAULICKÝ SEŘEZÁVAČ NÁVARKŮ 14.10-A
HYDRAULICKÝ SEŘEZÁVAČ NÁVARKŮ 14.10-B

Hydraulický seřezávač návarků 14.10 se využívá k odstraňování návarků při termickém svařování kolejnic. Individuálně nastavitelná výška seříznutí umožňuje minimalizovat následné dobrušování a celkově tak šetří náklady spojené s následným broušením.

PODBÍJECÍ STROJ ROMITAMP 2.0

Kompaktní a malý Podbíjecí stroj ROMITAMP 2.0 se využívá pro přesné podbíjení úseků kolejí, které jsou příliš náročné a velké pro ruční opravy nebo příliš malé pro použití velkých strojů.

FRÉZKA NA KOLEJNICE 16.01-C
FRÉZKA NA KOLEJNICE 16.01-B
FRÉZKA NA KOLEJNICE 16.01-D
FRÉZKA NA KOLEJNICE 16.01-A

Frézka na kolejnice 16.01 se využívá pro frézování srdcovek a kolejnic, například pro vytvoření odvodňovací drážky ve žlábkových kolejnicích. Stroj rovnoměrně opracovává vadná místa, aniž by docházelo k nežádoucímu ohřívání materiálu. Díky použití této frézky se výrazně zkracuje nutná doba opravy. Stroj je možné dovybavit dalším příslušenstvím.

PODBÍJECÍ PĚCH 62.05-62.05L

Podbíjecí pěch 62.05 i Podbíjecí pěch 62.05L zajišťuje požadované zaklínění štěrkových zrn a tak správnou polohu koleje. Vysoký výkon podbíjení umožňuje provádět více podbití za jednotku času a současně šetřit silami obsluhy.

POJÍZDNÝ STROJ NA PŘEMÍSŤOVÁNÍ KOLEJNIC 43.32

Pojízdný stroj na přemisťování kolejnic 43.32 nachází uplatnění při stavbě nebo opravě dopravních cest. Využívá se pro kontinuální přemisťování kolejnic do požadovaného rozchodu. Předností tohoto pojízdného stroje je vysoký pracovní výkon, zejména v případě dlouhých kolejnic.

STROJ NA SVĚRKY 34.01-A
STROJ NA SVĚRKY 34.01-C
STROJ NA SVĚRKY 34.01-B

Stroj na svěrky 34.01 se používá při stavbě i údržbě kolejiště. Jeho předností je rychlé a přesné zatlačování a vytahování svěrek Fastclip. Obsluha je schopná rychle bez potřeby dodatečného nářadí přepínat mezi režimy vytahování a zatlačování.

SEKÁČ 69.12

Sekáč 69.12 patří do skupiny ručního nářadí, které pomáhá při práci v kolejišti, ať už se jedná o stavbu nebo údržbu.

PÁKA NA SVĚRKY 34.90-A
PÁKA NA SVĚRKY 34.90-C
PÁKA NA SVĚRKY 34.90-B

Páka na svěrky 34.90 se nabízí v několika variantách jako jednoduchý nástroj pro manuální práci s pražci a vytahování a zatlačování svěrek.

AKU HYDRAULICKÝ AGREGÁT 76.20

Kompaktní Aku hydraulický agregát 76.20 slouží k bezemisnímu pohonu hydraulických zařízení. Využívá se jako zdroj energie pro hydraulické seřezávače návarků a hydraulické napínáky kolejnic. K agregátu je možné objednat další příslušenství.

VRTAČKA KOLEJNIC 10.35

Vrtačka kolejnic 10.35 je robustní zařízení pro vrtání klasických a žlábkových kolejnic s automatickým posunem vrtáku V příslušenství je mimo jiné šablona pro vrtání více otvorů.

VRTAČKA KOLEJNIC 10.40

Vrtačka kolejnic 10.40 je efektivním zařízením pro vrtání kolejnic. Nízká hmotnost umožňuje flexibilní využití. Vrtačku bez problémů obsluhuje jeden člověk.

NÁSTRČNÝ KLÍČ 36.04-B
NÁSTRČNÝ KLÍČ 36.04-A

Nástrčný klíč 36.04 je jednoduché ruční nářadí pro utahování a povolování šroubů. Klíč má adaptér s upínacím čtyřhranem 1“ pro kombinování s dalšími utahovacími nástavci.

MĚŘÍCÍ BOD TYP 85.02

Plat: rozchodka na měření nástupištní hrany 83.87 nachází uplatnění při měření vzdálenosti mezi středem dráhy a okrajem nástupiště. Také se pomocí ní měří výška od kolejnice na hranu nástupiště.

VRTAČKA PRAŽCŮ 11.12-B
VRTAČKA PRAŽCŮ 11.12-A

Vrtačka pražců 11.12 se hodí pro vrtání dřevěných a plastových pražců. Díky své lehké a kompaktní konstrukci se s ní pohodlně manipuluje.

AKU-ELEKTRICKÁ ROZBRUŠOVAČKA KOLEJNIC 13.90-A
AKU-ELEKTRICKÁ ROZBRUŠOVAČKA KOLEJNIC 13.90-C
AKU-ELEKTRICKÁ ROZBRUŠOVAČKA KOLEJNIC 13.90-B

Aku elektrická rozbrušovačka kolejnic 13.90 díky svému pohonu nachází uplatnění i v místech, kde je větší požadavek na omezení hluku nebo nižší znečišťování vzduchu, jako například v městském prostředí a v tunelech. Díky odlehčené hliníkové konstrukci se jedná o lehkou a stabilní rozbrušovačku.

KOLEJOVÝ VOZÍK 51.12-A
KOLEJOVÝ VOZÍK 51.12-B

Kolejový vozík 51.12 se využívá pro přepravu svrškového materiálu, zařízení a nářadí na trati. Jedná se o lehký robustní vozík s plošinou z duralového děrovaného plechu s protiskluzovou úpravou povrchu.

AKU VRTAČKA PRAŽCŮ 11.20-A
AKU VRTAČKA PRAŽCŮ 11.20-B
AKU VRTAČKA PRAŽCŮ 11.20-D
AKU VRTAČKA PRAŽCŮ 11.20-C

Lehká a kompaktní Aku vrtačka pražců 11.20 nachází uplatnění při ručním vrtání dřevěných a plastových pražců. Jednou z výhod je její bezemisní provoz.