HomeCategory

MĚŘENÍ

| VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ | BROUŠENÍ | OHÝBÁNÍ | UTAHOVÁNÍ | ZVEDÁNÍ | PODBÍJENÍ | MĚŘENÍ | NÁŘADÍ | GENERÁTORY / OSVĚTLENÍ | E3 |

NOUZOVÝ TŘMEN 68.05-B
NOUZOVÝ TŘMEN 68.05-A

Nouzový třmen 68.05 se používá k bezpečnému spojení dvou konců kolejnic. Uplatňuje se při preventivním zajištění na stycích, lomech nebo vadách kolejnic. Podle místa a typu lomu se použijí dva krátké třmeny nebo jeden dlouhý.

MĚŘÍCÍ BOD TYP 85.02

Plat: rozchodka na měření nástupištní hrany 83.87 nachází uplatnění při měření vzdálenosti mezi středem dráhy a okrajem nástupiště. Také se pomocí ní měří výška od kolejnice na hranu nástupiště.